Portada

.


En defensa de la Llengua Valenciana, Valéncia 1977
Miquel Adlert Noguerol.

A tu, poble valencià,
poble meu del que sóc poble

Primera part. Explicacions:
1. Caic en l'engany de la catalanisació i me n'ixc.
2. Ciència, Llengua, Poble i Cultura.
3. Caràcter del present treball.